In het weekend vrijwilligerswerk doen gedurende arbeidsongeschiktheid rechtvaardigt geen ontslag op staande voet!

In het weekend vrijwilligerswerk doen gedurende arbeidsongeschiktheid rechtvaardigt geen ontslag op staande voet!

Onlangs werd een cliënte op staande voet ontslagen omdat haar werkgever meende dat cliënte haar 100% arbeidsongeschiktheid zou hebben voorgewend, de werkgever zou hebben bedrogen en haar re-integratie belemmerd zou hebben.

Cliënte werkt door de weeks als kapster in loondienst. Helaas kampt cliënte al lange tijd met RSI aan haar beide polsen, waardoor zij het kappersvak niet kon uitoefenen en door de bedrijfsarts voorlopig 100% arbeidsongeschikt werd verklaard voor het uitvoeren van het kappersvak. Echter is cliënte wel haar vrijwilligerswerk blijven uitvoeren als badjuf in een zwembad in de regio. Toen haar werkgever daar lucht van kreeg, heeft hij cliënte op staande voet ontslagen. De werkgever meende dat cliënte had moeten vertellen dat zij ook als badjuf werkte en dat gedurende haar arbeidsongeschiktheid nog steeds deed. Door dat niet te doen, en door te blijven volhouden dat zij voorlopig 100% arbeidsongeschikt zou zijn voor het kappersvak terwijl ze wel in het zwembad kon werken, meende de werkgever dat cliënte bedrog had gepleegd.

De Rechtbank dacht daar gelukkig anders over. De Rechtbank oordeelde dat het aan de medische deskundigen is om te bepalen of cliënte écht last heeft van RSI. Nu de bedrijfsarts én de huisarts van cliënte deze diagnose konden bevestigen, was daarmee de kous af voor wat betreft het voorwenden van haar arbeidsongeschiktheid. Ook is de re-integratie van cliënte als kapster niet belemmerd door het vrijwilligerswerk als badjuf. Ten aanzien van het bedrog achtte de Rechtbank niet aannemelijk dat cliënte opzettelijk zou hebben gelogen over haar vrijwilligerswerk in het zwembad; juist omdat ze dit al jaren deed zou ze hier desgevraagd niet over liegen. Omdat het echter niet aannemelijk was dát de werkgever naar de werkzaamheden van cliënte in het zwembad gevraagd zou hebben, had het in de weg van de werkgever gelegen om bijvoorbeeld eerst een loonstop of opschorting van loon toe te passen alvorens tot ontslag op staande voet over te gaan. Cliënte is dan ook tot op heden nog steeds in dienst bij de kapsalon.

Heeft u ook een probleem met uw werkgever?

De advocaten van Dudink & Starink Advocaten staan u hierin graag bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *