Elt bd. C. Winters

Elt bd. C. Winters

Elt bd. C. Winters is een van de laatste comptabelen van de krijgsmacht. Hij kan dus uitstekend berekenen wat u aan wedde/salaris had moeten krijgen en wat u eventueel heeft misgelopen. Vooral bij het berekenen van de geleden schade in het kader van de Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding (UVS/RVS) is dat van groot belang. Onder de regeling bestaat er recht op vergoeding van de kosten voor het inschakelen van een deskundige en worden deze tot een maximumbedrag vergoed.