Wanneer kan een werkgever de loonbetaling van een werknemer tijdens ziekte stopzetten?

Wanneer kan een werkgever de loonbetaling van een werknemer tijdens ziekte stopzetten?

Hoewel u als werkgever in principe verplicht bent om de werknemer bij ziekte twee jaar lang minimaal 70% van het loon te blijven doorbetalen, zijn er een aantal situaties waarbij u als werkgever gerechtigd bent om de loonbetaling stop te zetten:

1. de werknemer stelt de werkgever niet in staat om te controleren of hij/zij echt ziek is;

2. de werknemer weigert ten onrechte om passend werk te accepteren;

3. de werknemer vertraagt of belemmert het eigen herstel;

4. de werknemer weigert mee te werken aan redelijke op re-integratie gerichte voorstellen en voorschriften;

5. de werknemer weigert mee te werken aan het opstellen en evalueren van een plan van aanpak;

6. de werknemer heeft zijn/haar ziekte opzettelijk veroorzaakt of diens ziekte is het gevolg van door de werknemer gegeven valse informatie tijdens een aanstellingskeuring.

Let op: bij de situaties 2 tot en met 6 zal de werkgever het loon in principe weer moeten hervatten als de werknemer alsnog aan de verplichtingen voldoet. Maar het loon over de periode dat de werknemer niet aan diens verplichtingen voldaan heeft, is hij/zij definitief kwijt. De werkgever hoeft dus niet met terugwerkende kracht uw loon te betalen.

Voordat de werkgever het loon van een zieke werknemer stop zet, is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat.

Als advocaat in het arbeidsrecht kan Wijnand Westerman u (vooraf) adviseren en bijstaan in een eventuele procedure. Neem dus gerust contact met hem op.