In het weekend vrijwilligerswerk doen gedurende arbeidsongeschiktheid rechtvaardigt geen ontslag op staande voet!

In het weekend vrijwilligerswerk doen gedurende arbeidsongeschiktheid rechtvaardigt geen ontslag op staande voet!

Onlangs werd een cliënte op staande voet ontslagen omdat haar werkgever meende dat cliënte haar 100% arbeidsongeschiktheid zou hebben voorgewend, de werkgever zou hebben bedrogen en haar re-integratie belemmerd zou hebben.

Cliënte werkt door de weeks als kapster in loondienst. Helaas kampt cliënte al lange tijd met RSI aan haar beide polsen, waardoor zij het kappersvak niet kon uitoefenen en door de bedrijfsarts voorlopig 100% arbeidsongeschikt werd verklaard voor het uitvoeren van het kappersvak. Echter is cliënte wel haar vrijwilligerswerk blijven uitvoeren als badjuf in een zwembad in de regio. Toen haar werkgever daar lucht van kreeg, heeft hij cliënte op staande voet ontslagen. De werkgever meende dat cliënte had moeten vertellen dat zij ook als badjuf werkte en dat gedurende haar arbeidsongeschiktheid nog steeds deed. Door dat niet te doen, en door te blijven volhouden dat zij voorlopig 100% arbeidsongeschikt zou zijn voor het kappersvak terwijl ze wel in het zwembad kon werken, meende de werkgever dat cliënte bedrog had gepleegd.

De Rechtbank dacht daar gelukkig anders over. De Rechtbank oordeelde dat het aan de medische deskundigen is om te bepalen of cliënte écht last heeft van RSI. Nu de bedrijfsarts én de huisarts van cliënte deze diagnose konden bevestigen, was daarmee de kous af voor wat betreft het voorwenden van haar arbeidsongeschiktheid. Ook is de re-integratie van cliënte als kapster niet belemmerd door het vrijwilligerswerk als badjuf. Ten aanzien van het bedrog achtte de Rechtbank niet aannemelijk dat cliënte opzettelijk zou hebben gelogen over haar vrijwilligerswerk in het zwembad; juist omdat ze dit al jaren deed zou ze hier desgevraagd niet over liegen. Omdat het echter niet aannemelijk was dát de werkgever naar de werkzaamheden van cliënte in het zwembad gevraagd zou hebben, had het in de weg van de werkgever gelegen om bijvoorbeeld eerst een loonstop of opschorting van loon toe te passen alvorens tot ontslag op staande voet over te gaan. Cliënte is dan ook tot op heden nog steeds in dienst bij de kapsalon.

Heeft u ook een probleem met uw werkgever?

De advocaten van Dudink & Starink Advocaten staan u hierin graag bij.

Rechter tikt RDW op de vingers in haar ‘jacht’ naar Landrover en Range Rover rijders!

Rechter tikt RDW op de vingers in haar ‘jacht’ naar Landrover en Range Rover rijders!

Aangezien zich meerdere mensen bij mij hebben gemeld met vergelijkbare problemen met de RDW, is het misschien goed om nog te vertellen dat deze zaak goed is afgelopen.

Enige tijd geleden schreef ik dat de RDW de eigenaar van een oldtimer van het merk Landrover, beschuldigde van fraude en een zogenaamd PAT onderzoek opstartte. Een onderzoek door het Permanente Auto Team van de RDW en Politie.

Dit kwam omdat een medewerker van de RDW de auto tijdens een keuring ‘te mooi’ had gevonden. Je kunt het bijna niet verzinnen, maar de eigenaar zat met de gebakken peren en was maanden zijn kenteken kwijt. De man had net zijn auto voor veel geld minutieus gerestaureerd.

Het betrof hier een volledig gedocumenteerde restauratie met meerdere taxatierapporten, die ook nog aan de bewuste RDW medewerker waren getoond. Het mocht allemaal niet baten.

Het PAT team van de RDW en politie gaven echter aan dat door het verwijderen van het type plaatje niet meer met zekerheid was vast te stellen of het typeplaatje op de carrosserie – nog – van dezelfde auto afkomstig was. Begrijpt u het nog? Het is daarmee volstrekt onduidelijk wie in dit PAT team nu eigenlijk wat onderzoekt! Zeker nu de politie geen proces-verbaal opmaakt en de eigenaar niet bij het onderzoek mag zijn!

Zoals eerder aangegeven, zegt het typeplaatje namelijk helemaal niets over het kenteken van de auto, omdat het chassisnummer gewoon op het chassis is ingeslagen en alleen dit nummer op het kenteken wordt genoemd ter identificatie.

Ook de bestuursrechter hoorde het verhaal van de RDW met verbazing aan en verklaarde het beroep vervolgens gegrond. De eigenaar van de auto met het bewuste typeplaatje kan in ieder geval weer van zijn auto genieten.

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat

Binnenlopen bij het Juridisch Loket blijft toch mogelijk

Binnenlopen bij het Juridisch Loket blijft toch mogelijk

Het leek er even op dat het niet meer mogelijk zou zijn om bij het Juridisch Loket binnen te lopen voor gratis juridisch advies. De dertig Nederlandse vestigingen van het Juridisch Loket zouden slechts nog op afspraak of per telefoon bereikbaar zijn.

Gisteren bereikte ons het bericht dat na een uitvoerig debat in de Tweede Kamer, toch de noodzaak is gebleken om de balie van het Juridisch Loket open te houden voor inlopers. Wel zal men niet meer zomaar op ieder willekeurig moment bij het Juridisch Loket kunnen binnenwandelen; bij de grote loketten vindt twee keer in de week een inloopspreekuur plaats, en bij de twintig kleinere loketten komt een wekelijks inloopspreekuur.

Heeft u een probleem waarvoor u sowieso een advocaat nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding? Of heeft u een dagvaarding ontvangen? Dan is het niet nodig langs het Juridisch Loket te gaan voor juridisch advies, maar kunt u zich rechtstreeks tot ons wenden. Wel ontvangt u via het Juridisch Loket – voor het geval u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand – korting op de eigen bijdrage. Wij vragen u dan na het gesprek met ons om even telefonisch contact op te nemen met het Juridisch Loket. Ook in overige gevallen komt het vaak voor dat het  Juridisch Loket u doorverwijst naar een van onze advocaten.

Overigens houdt Dudink & Starink Advocaten eveneens een gratis inloopspreekuur en wel op maandagochtend van 09:00 tot 10:00 en op donderdagmiddag van 17:00 tot 18:00. Hier bent u uiteraard ook van harte welkom.

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht: een waardig einde?

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht: een waardig einde?

Regelmatig wenden cliënten zich tot ons met problemen met de werkgever. De verstandhouding met de werkgever is niet goed, de werkgever is ontevreden, het re-integratie traject na ziekte verloopt niet voorspoedig, cliënt wordt ten onrechte een verwijt van diefstal gemaakt, en ga zo maar door. In sommige van deze gevallen wenst de werkgever een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst, en vindt werknemer dat eigenlijk ook wel goed.

Het loont dan om met de werkgever een vaststellingsovereenkomst te sluiten ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Op die manier wordt een vervelende, kostbare en langdurige ontslagprocedure voorkomen. Bovendien valt dan mogelijk nog met de werkgever te onderhandelen over een ontslagvergoeding, bijvoorbeeld wanneer de werknemer al jarenlang in dienst is.

Maar let op! Het is van groot belang dat u – geen – vaststellingsovereenkomst ondertekent waaruit zou kunnen blijken dat u als werknemer een verwijt kan worden gemaakt voor wat betreft het einde van de arbeidsovereenkomst. Indien u een dergelijk verwijt kan worden gemaakt, dan kunt u een “benadelingshandeling” hebben gepleegd, waardoor u niet in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een WW-, Ziektewet- of WIA-uitkering na het einde van uw dienstverband. Het is dan ook belangrijk om de door de werkgever voorgestelde vaststellingsovereenkomst zorgvuldig te laten controleren, om zeker te zijn van een waardig einde van uw arbeidsovereenkomst.

Dudink & Starink Advocaten voorziet u hierin graag van advies. U kunt daarvoor contact opnemen met mr. Beckers of mr. Thieme.

Advocaat Ralph Beckers is een specialist Arbeidsrecht

LET OP: VALSE KVK-MAIL IN OMLOOP!

LET OP: VALSE KVK-MAIL IN OMLOOP!

Op de site van de Kamer van Koophandel worden ondernemers gewaarschuwd voor valse e‑mailberichten afkomstig van het e-mailadres “kvk@gmail.com”. De inhoud van het valse e‑mailbericht is als volgt:

————————-

“Mijn naam is ……………., representatieve van de afdeling auteursrechten Kamer van Koop Handel.

Volgens de auteurswet BWBR0001886 artikel 10, hebben wij waargenomen dat u de auteurs rechten van de lay-out van deze website heeft geschonden door er valse copyright op te plaatsen.

Wij verwachten dat u dit zo spoedig mogelijk uit de content van uw website verwijdert en/of toestemming aan de auteur verzoekt. Zo niet, zullen er consequenties aan u en de website worden gesteld door de Nederlandse overheid te informeren. Zie Wetboek van Strafrecht – Artikel 31.

Met vriendelijke groet”

————————-

Echte berichten van de Kamer van Koophandel worden altijd verstuurd vanaf een adres dat eindigend op “@kvk.nl”. Deze gmail.com-berichten zijn dus NIET afkomstig van de KvK.

U bent gewaarschuwd!

Jan Willem Hijnen/advocaat

Vrijspraak voor van oplichting verdachte ondernemer

Vrijspraak voor van oplichting verdachte ondernemer

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 13 februari 2015 een verdachte ondernemer van oplichting vrijgesproken.

De verdachte ondernemer had met met bedrijven en privé personen overeenkomsten gesloten tot het uitvoeren van reparaties aan een Volkswagen Transporter, het kopen van frisdrank, bier en het huren van loodsen, een bedrijfspand en een woning. Hierbij is de verdachte zijn deel van de overeenkomsten, de betaling, steeds niet volledig nagekomen.

De rechtbank was in deze zaak van oordeel dat daarmee echter niet vast stond dat de verdachte van meet af aan van plan was (juridisch geformuleerd: het oogmerk had) de overeenkomsten niet na te komen, zoals de officier van justitie betoogde. Hooguit kon worden gezegd dat hij als ondernemer de verkeerde keuzes maakte en te lang bleef vertrouwen op een goede afloop.

Het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling op het moment van het aangaan van de overeenkomsten, kon naar het oordeel van de rechtbank niet uit de bewijsmiddelen volgen. De verdachte had er – achteraf bezien – wellicht beter aan gedaan deze overeenkomsten niet te sluiten, maar dit kan niet leiden tot het oordeel dat hij aangevers heeft opgelicht.

Ook hier was het weer belangrijk hoe u bij de politie verklaart. Die verklaringen worden uiteindelijk door de rechtbank gewogen. Daarbij luistert het allemaal uitermate nauw wat u verklaart.

Schakel ons op tijd in, zodat wij u goed kunnen informeren en adviseren!

Sandra Meijer/Advocaat specialist (Militair) Strafrecht en Bestuursrecht

Zwangerschap in detentie

Zwangerschap in detentie

Een zwangerschap is heel bijzonder en wil je graag delen met je naasten en zeker met de aanstaande vader van de baby. Voor zwangere vrouwen in de gevangenis is dit erg lastig. Zeker indien de vader ook in detentie zit.

Zo stond ons kantoor een alleenstaande vrouw bij die al een minderjarige dochter van 10 jaar had uit een vorige relatie. Zij was zwanger van haar tweede kind bij een man die ook gedetineerd zat. Ze werd verdacht van medeplichtigheid aan een strafbaar feit. Terwijl zij zelf nooit aanwezig was op het moment dat de strafbare feiten werden gepleegd.

Toch werd zij aangehouden en in voorlopige hechtenis genomen. De Raad voor de Kinderbescherming werd ingeschakeld en er werd een verzoek tot uithuisplaatsing van haar minderjarige dochter ingediend. Er kwam een gezinsvoogd die toezicht houdt op de dochter. Allemaal erg ingrijpend voor moeder en dochter.

De zwangerschap heeft de vrouw moeten doorbrengen in detentie. De vrouwengevangenissen zijn hierop ingericht. Zo wordt zij ook bezocht door een verloskundige en krijgt zij de gebruikelijke echo’s. Meestal zitten deze vrouwen ook op een speciale afdeling voor moeder en kind.

Twee weken voor de uitgerekende datum wordt een zwangere vrouw overgeplaatst naar het Justitieel Medisch Centrum in Scheveningen en zal zij bevallen in het Bronovo-ziekenhuis.

De gedetineerde vader mag het pasgeboren kind zien – het zogenaamde kraambezoek – binnen veertien dagen na de bevalling. Hij kan hiervoor incidenteel verlof aanvragen in het Huis van Bewaring/ dan wel gevangenis. Dit bezoek vindt dan plaats onder begeleiding van bewakers.

Ons kantoor heeft namens de zwangere vrouw een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis ingediend bij de rechtbank en met succes! De vrouw is een paar dagen na haar schorsing bevallen in een “normaal” ziekenhuis en in het bijzijn van haar naasten. Wel zal zij zich moeten blijven melden bij de reclassering.

Mocht u vragen hebben over het aanvragen van speciaal verlof dan wel schorsing van de voorlopige hechtenis, weet u ons ook weer te vinden!

Pamela Willemsen/Advocaat specialist Strafrecht en Personen en Familierecht

Onwillige ex-echtgenoot bij verdeling van de woning na echtscheiding

Onwillige ex-echtgenoot bij verdeling van de woning na echtscheiding

De verdeling van de woning na echtscheiding wordt steeds vaker een heikel punt.

Indien het voor geen van beiden financieel mogelijk is de woning over te nemen met uitkoop van de ander, zal de woning moeten worden verkocht.

Het komt met enige regelmaat voor dat een van de ex-echtgenoten de verkoop frustreert om bijvoorbeeld langer in de woning te kunnen blijven wonen. Dit frustreren kan zien op het niet verstrekken van een verkoopopdracht aan de makelaar, het niet opvolgen van adviezen van de makelaar en dergelijke. Door dit frustreren kan het voor de ander bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om een eigen woning te financieren.

Wat valt daar tegen te ondernemen?

Via een zogenoemde Kort Gedingprocedure is het mogelijk te verzoeken dat een ex-echtgenoot wordt gemachtigd om, mede namens de ander, de woning te verkopen en te leveren. Ook is het onder andere mogelijk om te vorderen dat de onwillige ex-echtgenoot zijn volledige medewerking dient te verlenen. Dit kan met als stok achter de deur het vorderen van dwangsommen indien niet wordt meegewerkt.

Bevindt u zich in een dergelijke situatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0251 22 46 46.

Marieke Hurkmans/Advocaat en specialist bij de verdeling na echtscheiding

Huurder verplicht tot onderhoud en herstel van huurwoning na brand?

Huurder verplicht tot onderhoud en herstel van huurwoning na brand?

De Nederlandse wet zegt dat een verhuurder een gebrek aan een huurwoning op verzoek van de huurder dient te herstellen. De verhuurder hoeft niet tot herstel over te gaan, indien het herstel 1) onmogelijk is, 2) het herstel uitgaven vereist die redelijkerwijs niet van de verhuurder te vergen zijn, 3) het herstel valt onder de onderhouds- en herstelverplichting van de huurder zelf of 4) de huurder zelf de oorzaak is van het ontstaan van het gebrek.

Maar, wat als een gehuurde woning geheel of voor het grootste deel door brand is verwoest? Moet een verhuurder dan ook de gebreken verhelpen?

Uit jurisprudentie over dit soort gevallen volgt dat er – wanneer een woning geheel of grotendeels door brand is verwoest – geen sprake meer is van het verhelpen van gebreken, maar dat feitelijk sprake is van het geheel of voor een substantieel deel vernieuwen of herbouwen van een woning. De verhuurder hoeft dan niet te vernieuwen of herbouwen, maar kan – op grond van artikel 7:210 BW – de huurovereenkomst per direct ontbinden.

De achterliggende gedachte hierbij is dat het, nu de huurovereenkomst evident haar zin heeft verloren, beide partijen (dus ook de verhuurder) vrij moet staan om met onmiddellijke ingang een eind te maken aan de huurrelatie.

Let wel; dit geldt slechts voor die gevallen waarin een woning volledig of grotendeels is verwoest. Indien slechts een klein deel, bijvoorbeeld een schuur verloren is gegaan, kan dit anders liggen. Omdat iedere situatie anders kan zijn en ook afhankelijk is van specifieke feiten en omstandigheden van het geval, is het verstandig een advocaat tijdig om advies te vragen.

Jan Willem Hijnen/Advocaat en specialist Huur/Verhuur