Wijzigingen kindgebonden budget en de gevolgen voor de berekening van kinderalimentatie!

Wijzigingen kindgebonden budget en de gevolgen voor de berekening van kinderalimentatie!

Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. De overheid heeft de kindregelingen vereenvoudigd. Het kindgebonden budget wordt verhoogd met de zogeheten ‘alleenstaande ouderkop’, een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van de kinderen.

Bent u een alleenstaande ouder? Dan ontvangt u maximaal € 3.050 meer kindgebonden budget. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dit bedrag vervangt de aanvulling op de minimumuitkeringen die u voorheen kreeg van uw gemeente, de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

De vraag die nu rijst bij de rechtbanken en Gerechtshoven, is hoe de kinderalimentatie vanaf 1 januari 2015 dient te worden berekend. Beslissingen van de Rechtbank Limburg en het Hof Amsterdam omtrent de definitieve kinderalimentatie werd aangehouden ‘in verband met de ontwikkelingen omtrent kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop’.

Vanaf 1 januari 2013 beveelt de Expertgroep Alimentatienormen aan het kindgebonden budget in mindering te brengen op het zogenaamde ‘eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen’.

In november 2014 heeft de Expertgroep ten aanzien van dit aldus verhoogde kindgebonden budget de aanbeveling gedaan om de per 1 januari 2013 ingezette lijn te continueren en dus ook de “alleenstaande ouderkop” op het eigen aandeel in mindering te brengen. Dit kan ertoe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin ouders moeten voorzien. In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de niet- verzorgende ouder.

In het begin van 2015 is deze aanbeveling in enkele uitspraken van rechtbanken niet gevolgd. Zo heeft de rechtbank De Haag besloten dat de “alleenstaande ouderkop” niet in mindering wordt gebracht op het eigen aandeel. De rechtbank sluit daarbij aan bij artikel 1:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat ouders verplicht zijn naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen.

In de vergadering van 17 april 2015 van het Team Familie- en Jeugd van de rechtbanken en Gerechtshoven, is de Aanbeveling opnieuw bevestigd.

Zo ontvingen wij deze week een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland waarin de rechtbank heeft bepaald dat de man draagkracht had om een bedrag van € 200,– aan kinderalimentatie te betalen. Echter ontvangt de vrouw een hoog bedrag aan kindgebonden budget. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de behoefte. De man hoeft nu slechts € 14,– aan alimentatie te betalen per maand.

Het laatste woord is er nog niet over gezegd. De Hoge Raad heeft zich nog niet over deze kwestie gebogen.

Bent u benieuwd naar de ontwikkeling of wenst u een herberekening van uw kinderalimentatie?

Voor advies kunt u ons altijd bellen!

Professioneel

Professioneel

Dat wil niet alleen zeggen dat de advocaat aan alle regels en opleidingen van de Orde van Advocaten voldoet. Maar dat hij u het ook aangeeft als er niets in de zaak zit. Of dat het zinloos is om over een geschil te procederen. Wij kijken verder dan onze (juridische) neus lang is.

Nieuwsbericht 1

Nieuwsbericht 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Binnen 24 uur reactie

Binnen 24 uur reactie

Wij staan al jaren veel beroepsgroepen bij die in ploegendiensten werken, in het buitenland werken en/of onregelmatige dienstroosters hebben. Voor hen is het belangrijk om buiten de normale kantoor uren rechtshulp te kunnen krijgen. Inmiddels gebruiken steeds meer cliënten van deze dienst gebruik. Wij zijn er voor U!

Doelgericht

Doelgericht

Doelgericht adviseren/procederen in het Nederlandse recht laat zich in de praktijk soms lastig verenigen. Vooral als u haast heeft. Een gedegen kennis van de wet en een grote dosis praktijkervaring kan echter alle verschil maken. Al onze advocaten zijn stuk voor stuk procesadvocaten en praktisch ingesteld.

Nieuwsbericht 2

Nieuwsbericht 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Nieuwsbericht 3

Nieuwsbericht 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Juridische Alarmcentrale

Juridische Alarmcentrale

bord

Deze site is spe­ci­aal opgericht om u 24/7 rechts­bi­j­s­tand te kun­nen verlenen.

Wij begri­jpen als geen ander dat prob­le­men zich niet altijd keurig van maandag tot vri­jdag van 09.00 uur tot 17.00 voor­doen en dat som­mi­gen van u wellicht in ploe­gen­di­en­sten, in het week­end of op onregel­matige tij­den werken. Daarom zijn wij ook buiten kan­toor­ti­j­den bereikbaar.

Heeft u een juridisch prob­leem, bel tij­dens kan­tooruren naar 023 – 2340660, of stuur een e-mail en wij rea­geren bin­nen 24 uur, 7 dagen per week.

Neem contact op

Neem contact op

Heeft u een juridisch prob­leem, bel tij­dens kan­tooruren naar 023 – 2340660, of stuur een e-mail en wij rea­geren bin­nen 24 uur, 7 dagen per week.