Motorrijtuigenbelasting voor Oldtimers gaat echt wijzigen!

Motorrijtuigenbelasting voor Oldtimers gaat echt wijzigen!

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Nu is dat 25 jaar!

Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s,

die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar. Lees hier het informatieblad van de RDW.

Varkenshouderij

Varkenshouderij

Voor het houden van varkens is doorgaans een vergistingsinstallatie benodigd. Dit om de natte biomassa die vrij komt bij het houden van varkens, te vergisten teneinde stroom op te wekken. Voor het houden van varkens c.q. de vergistingsinstallatie is in ieder geval een vergunning nodig. Dat gold ook voor de varkenshouder, wiens installateur van de co-vergistingsinstallatie failliet ging (ABRvS 27 december 2012, AB 2013, 98). De varkenshouder – welke een vergunning had voor zijn werkzaamheden – moest derhalve op zoek naar een andere exploitant voor de vergistingsinstallatie.

Tegen de afgifte van de vergunning van de varkenshouder zijn de omwonenden van de varkenshouderij eerst in bezwaar gegaan en later in beroep bij de rechtbank, omdat zij meenden ernstige milieugevolgen te zullen ondervinden door de vergistingsinstallatie. Zij gaven aan dat de varkenshouder geen toereikende vergunning zou hebben voor zowel het houden van de varkens als de vergistingsinstallatie Aangezien twee vergunningen hadden moeten worden afgegeven, in plaats van één.

Zo oordeelde ook de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Omdat de vergistingsinstallatie ook zonder de varkenshouderij kon functioneren, bestaat tussen de varkenshouderij en de vergistingsinstallatie geen zodanige verwevenheid, dat ze deel uitmaken van dezelfde onderneming als bedoeld in artikel 1.1 lid 4 van de Wet Milieubeheer, waardoor de varkenshouder zowel een vergunning had moeten aanvragen voor de houderij zelf als voor de vergistingsinstallatie. De vergunning die de varkenshouder reeds had, werd in strijd geacht met artikel 1.1 lid 4 van de Wmb en het beroep van de appellanten werd gegrond geacht.

Ouders vragen steeds vaker rechtsbijstand voor kinderen!

Ouders vragen steeds vaker rechtsbijstand voor kinderen!

Het laatste jaar vragen ouders steeds vaker om rechtsbijstand voor hun kinderen indien zij worden gevraagd/opgeroepen om op het politiebureau te verschijnen. De ouders vertrouwen het simpelweg niet en zoeken hulp. Het uitnodigen op het politiebureau noemt de politie overigens ‘ontboden worden’. Dat klinkt als een bevel, waardoor er verwarring ontstaat. Je denkt dat je geen keuze hebt, maar de politie beschouwt je komst als ‘vrijwillig’.

Met als gevolg dat je wel verdachte bent, maar niet officieel aangehouden. In dat geval krijg je geen advocaat toegewezen die je kan adviseren en uitleggen wat er allemaal aan de hand is en wat jouw rechten zijn. Mag je zwijgen? Kan de politie je alsnog aanhouden en moet je dan blijven op het politiebureau? De Hoge Raad vindt deze handelswijze goed. Zij redeneert dat als u naar het politiebureau gaat, u moet begrijpen dat het niet om koetjes en kalfjes gaat. In de trant van: ‘Eigen schuld dikke bult…’

De ervaring leert echter dat veruit de meeste mensen niet eens weten wat het verschil is tussen het zijn van verdachte en worden aangehouden door de politie.

Inmiddels heeft een van de ouders aan wiens dochter rechtsbijstand werd verleend, het geld voor de verleende  rechtsbijstand  teruggekregen omdat de zaak van hun dochter werd geseponeerd door het OM. Er zat uiteindelijk niet ‘genoeg’ in de zaak om tot vervolging over te gaan. Daarop heb ik de kosten van mijn rechtsbijstand voor de ouders terug geclaimd en gekregen.

Vergeet hierbij niet dat alle  jeugdige ‘dommigheid’, tegenwoordig wordt opgeslagen en de minderjarige 8 jaar wordt nagedragen. Dus dom geweest op 16 jarige leeftijd, houdt in dat het aan je blijft kleven totdat je 24 bent. Ik ben nog opgegroeid met een draai om mijn oren en een punter onder mijn r..t.

Het is dus een feit dat een advocaat beter kan worden ingeschakeld om te voorkomen dan om te  genezen. Daarom wil het OM natuurlijk die advocaat niet bij het verhoor hebben en nodigt iedereen nu uit voor een zogenaamd ‘goed’ gesprek. Daarbij vaak wel de mededeling gevende dat als u niet komt, zij u komen halen.

U bent gewaarschuwd!