Rechter zet streep door sanctie van de RDW tot intrekking van de APK keuringsbevoegdheid

Rechter zet streep door sanctie van de RDW tot intrekking van de APK keuringsbevoegdheid

Dat het mogelijk is om zelfs vaststaand beleid van de RDW in een individuele zaak gewijzigd te kunnen krijgen, dat blijkt uit deze zaak. Wat was er aan de hand?

Een cliënt van ons kantoor, een gerenommeerde garage, voerde al 30 jaar lang APK keuringen uit zonder problemen en tot ieders tevredenheid. Bij een van de laatste steekproeven ging er alleen wat verkeerd. De keurmeester was nog even met een klant bezig en kwam zodoende per ongeluk enkele minuten te laat op de steekproefcontrole. In de regel wordt je dan eenmalig vermanend toegesproken door de controleur en dat is het dan. In dit geval echter niet: de controleur wilde een voorbeeld stellen en maakte een rapport op.

Het gevolg was dat de RDW de zaak moest beoordelen en conform het vastgestelde beleid van de RDW was er sprake van een overtreding die volgens dat vaste beleid tot een intrekking van de APK bevoegdheid voor de duur van 6 weken moest leiden. Dit zou echter een financiële strop voor onze cliënt betekenen. Zes weken lang niet kunnen keuren leidt in zijn geval tot een financiële schade van ruim € 35.000,- met mogelijk veel klantverlies tot gevolg.

Volgens de RDW is dat wellicht vervelend, maar inherent aan oplegging van de sanctie. In de wet is echter bepaald (in artikel 4:84 Awb) dat je als bestuursorgaan bij het opleggen van een sanctie altijd ook de individuele aspecten van een zaak moet beoordelen en moet betrekken bij de vraag wat voor sanctie je oplegt. Ook in het geval van – over het algemeen aanvaard beleid – zul je per geval moeten afwegen of die sanctie en toepassing van dat beleid in het specifieke geval nog wel een evenredige sanctie is.

Met cliënt voerden wij aan dat in dit geval geen sprake meer was van een evenredige sanctie. Gelet op de grootte van de gemaakte fout (een vergissing en geen moedwillige overtreding), de geschiedenis van de garage (30 jaar lang geen fouten) en de evidente nadelige gevolgen ( € 35.000,- schade en mogelijk veel klantenverlies) stonden die omstandigheden niet meer in verhouding met de intrekking van een erkenning voor de duur van 6 weken voor zowel de garage als de betrokken keurmeester. De rechter was het met ons eens en verklaarde het beroep gegrond en paste de sanctie aan naar een kortere intrekkingsduur zodat rekening werd gehouden met de belangen van de garage, maar ook de verkeersveiligheid.

Heeft u als garage een dergelijke sanctie gekregen en bent u het er niet mee eens? Neem dan contact op met ons kantoor en laat uw zaak door ons beoordelen op haalbaarheid. Wij staan u graag bij.

U bent bij deze geïnformeerd!

Robbert Poort, Advocaat

Raad van State vernietigt ondeugdelijk ‘technisch’ onderzoek RDW over identiteit oldtimer

Raad van State vernietigt ondeugdelijk ‘technisch’ onderzoek RDW over identiteit oldtimer

Wederom is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een technisch  identiteitsonderzoek door de RDW als onvoldoende bestempeld en is er op onjuiste gronden geweigerd om een kenteken af te geven.

Je hebt hardleers en hardleers, maar de RDW weigert simpelweg nog steeds om gevolg te geven aan een uitspraak uit 2015.

Ter herinnering: in die uitspraak van de Afdeling uit 2015 werd het kenteken van de Rangerover van een cliënt ingetrokken omdat deze ‘te mooi’ zou zijn volgens een keurmeester van de RDW. Dat was kennelijk al voldoende om een PAT-onderzoek op de auto los te laten en vervolgens doodleuk het kenteken in te trekken.

Volgens de keurmeester zou er een identificatie plaatje van de auto zijn gehaald en daardoor  kon hij niet meer vaststellen of de auto van diefstal afkomstig was. Ben je na een restauratie ineens een voertuigcrimineel geworden. Alleen in Nederland tref je zulke ijverige ambtenaren…

In de uitspraak van deze week betrof  het een ingevoerde Austin Healey, waarbij door de ‘voertuig-identificatiespecialist’ van de politie aan de hand van foto’s onderzoek was gedaan. Hij constateerde dat het een nieuw plaatje moest betreffen dat niet door de fabrikant zou zijn gefabriceerd. De Afdeling gaf de RDW nog een herkansing, maar tijdens dat onderzoek haalde die specialist ter vergelijking enkele foto’s van typeplaatjes gewoon van het internet.

Echt waar, dat is dus een ‘specialistisch’ technisch onderzoek van de RDW naar een identiteitsplaatje van een auto die al 50 jaar niet meer wordt gemaakt!

Dat de bestuursrechter bij de rechtbank te Arnhem niet gelijk gehakt maakte van dat onderzoek, is eveneens onverklaarbaar. Gelukkig was/is er nog een Afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State die de burger beschermt.

De eigenaar van deze oldtimer kan voorlopig weer plannen maken om te gaan toeren met deze prachtige oldtimer.

Soms is een advocaat echt handig…

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Transport en schade

Transport en schade

Naar aanleiding van een aantal vragen over (geclaimde) transportschade, is het misschien goed om aan te geven dat dit soort schades niet jaren later kunnen worden geclaimd en er ‘dodelijke’ termijnen zijn.

In een geval dat mij bijstaat, betrof het geclaimde schade van een internationaal transport in een reukvrije koel-trailer. In deze trailer werden – zoals zo vaak – meerdere goederen getransporteerd en dat gaat niet altijd goed!

Op dit soort transporten is het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer voor goederen over de weg (CMR) van toepassing. In dit geval was er een termijn van 1 jaar van toepassing op het transport en die termijn ging lopen vanaf het moment van aflevering.

De kantonrechter vond dat die termijn was verlopen. Nog erger werd het omdat degene die stelde de schade te hebben geleden, ook nog eens alle proceskosten moest vergoeden.

Soms is een advocaat echt handig…

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

De transportwereld onder de loep…

De transportwereld onder de loep…

Met de grote storm van afgelopen week is er een enorme ravage ontstaan die in de miljoenen loopt. In enkele gebieden was Nederland zelfs weinig verwijderd van het niveau van een orkaan. Toch was ook de Nederlandse nuchterheid te merken. Het advies was immers: code oranje, en wat later: code rood oftewel: ga niet de weg op. Veel forensen trokken zich daar weinig van aan, zeker nu de treinen niet reden. Dan heb ik het echter over de automobilisten. Daarvoor was het risico betrekkelijk klein. Vrachtwagenchauffeurs liepen namelijk het grootste risico. Om een dergelijk voertuig met deze windkrachten in balans te houden moet je zeer ervaren zijn. Zeker wanneer je de lading nog moet ophalen en de wagen dus nog leeg is.

Daar komt echter bij dat ook de meest ervaren chauffeur in deze omstandigheden weinig kan doen om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Die Hollandse nuchterheid en plichtsbesef om gewoon “je werk te doen”, moeten we echter onderscheiden van chauffeurs die inzien dat het rijden met hun voertuig op dat moment levensgevaarlijk was, maar toch “moesten rijden” van de baas. Immers, genoeg chauffeurs kregen te horen dat zij wel moesten gaan, en dat het anders als werkweigering gezien zou worden. En dus gingen er een hoop, ook onbeladen, de weg op, met alle gevolgen van dien.

De ravage hebben we gezien, zelfs doden moeten we betreuren. Treuriger is echter het feit dat chauffeurs door hun werkgever onder druk zijn gezet om toch te gaan rijden met gevaar voor eigen leven. Die werkgevers zaten immers veilig op kantoor of thuis terwijl de Nederlandse chauffeurs, die toch al enorm te kampen hebben met de Oost Europese concurrentie, ondanks de enorme storm gewoon “moesten” rijden.

De vraag is echter of de werkgever juridisch gezien recht heeft om te eisen dat de chauffeurs “moeten” gaan rijden. In de arbeids- of uitzendovereenkomst zal veelal iets opgenomen staan in de trant van dat de werknemer verplicht is aanwijzingen van zijn werkgever op te volgen. Over het algemeen kun je de weigering om aan die aanwijzing gevolg te geven dan ook opvatten als werkweigering, hetgeen onder omstandigheden kan en mag leiden tot ontslag. Die omstandigheden zijn hier alleen heel anders: er is noodweer en er kan bezwaarlijk van chauffeurs worden verwacht dat zij met dit weer met gevaar voor eigen leven de weg op gaan. Sterker nog: het is juist slecht werkgeverschap indien de werkgever dit van u zou eisen.

Juridisch sta je als werknemer dan ook in je recht om te weigeren met dit weer te gaan rijden. De keerzijde is alleen dat zo’n gelijk pas later volgt. Een ontslag wordt pas achteraf geaccordeerd of vernietigd door een rechter. Tegen die tijd wordt aangevoerd dat de verhoudingen dan zodanig zijn verstoord dat ontslag, zij met een vergoeding, dan alsnog wordt verleend. Om die reden is het vooral belang om samen sterk te staan en te zorgen dat alle werknemers, of een groot gedeelte daarvan, tegelijk weigert te rijden met dergelijke weersomstandigheden. Een werkgever zal immers niet zo snel iedereen ontslaan. Twijfelt u hoe te handelen in een dergelijk geval? Laat u dan vooraf goed inlichten voor door een van onze advocaten, zodat u weet wat uw rechten zijn.

Robbert Poort, advocaat

De bevoegdheden van particuliere forensische onderzoeksbureaus

De bevoegdheden van particuliere forensische onderzoeksbureaus

Regelmatig staan er in de krant en op het internet artikelen over particuliere forensische onderzoeksbureaus die een fraudeonderzoek hebben gedaan bij een bepaalde organisatie. Zo stond er recentelijk in het Haarlems Dagblad een artikel over het forensisch onderzoekbureau Integis uit Velsen-Zuid dat onderzoek heeft gedaan bij de voormalige Santpoortse jeugdzorg instelling OCK het Spalier.

Kenmerkend voor deze particuliere forensische onderzoeksbureaus is dat zij stellen criminaliteit op te sporen en bestrijden. Maar zijn criminaliteitsbestrijding en opsporing  niet werkzaamheden die specifiek thuishoren bij de politie? Zijn deze onderzoeksbureaus überhaupt bevoegd tot zulke onderzoeken? Hoe ver mogen zij gaan in hun onderzoek.

De politie dient zich immers aan strenge regels te houden ten aanzien van bijvoorbeeld bewijsvergaring. Voor veel onderzoeksmethoden van de politie is toestemming van de rechter-commissaris vereist, maar particuliere forensische onderzoeksbureaus hoeven die toestemming niet te vragen. En dat terwijl particuliere forensische onderzoeksbureaus bijvoorbeeld e-mailverkeer onderzoeken door middel van speciale ‘spy software’. Ook heimelijke observatie door middel van camera’s, het opnemen van gesprekken, het betreden van niet openbare (besloten) plaatsen en het aftappen van telefoongesprekken zijn middelen die niet geschuwd worden door particuliere forensische onderzoeksbureaus.

En wat zijn de rechten en plichten van u als betrokkene? Bent u verplicht om mee te werken aan een onderzoek? Heeft u, zoals in het strafrecht ,het recht om te zwijgen? Moeten betrokkenen er door de onderzoekers op gewezen worden dat ze al dan niet tot antwoorden verplicht zijn?

Gelukkig zijn er wetten en regelgeving om de onderzoeksdrift van deze particuliere forensische onderzoeksbureaus te begrenzen en de rechten van betrokkenen beschermen. Daarnaast heeft de brancheorganisatie van de particuliere forensische onderzoeksbureaus heeft zichzelf gebonden aan een gedragscode. De vraag is echter of de particuliere forensische onderzoeksbureaus zich ook houden aan deze regelgeving.

Als er tegen u een onderzoek is ingesteld door een particulier forensisch onderzoeksbureau en u wilt weten wat uw rechten en plichten zijn of als u wilt dat er bij de bespreking van de onderzoeksresultaten een advocaat aan uw zijde staat, neem dan gerust contact met mij op.

Wijnand Westerman, advocaat,
e-mail:
wgwesterman@dudinkstarink.nl ,
telefoon: 0251-224646.

In het weekend vrijwilligerswerk doen gedurende arbeidsongeschiktheid rechtvaardigt geen ontslag op staande voet!

In het weekend vrijwilligerswerk doen gedurende arbeidsongeschiktheid rechtvaardigt geen ontslag op staande voet!

Onlangs werd een cliënte op staande voet ontslagen omdat haar werkgever meende dat cliënte haar 100% arbeidsongeschiktheid zou hebben voorgewend, de werkgever zou hebben bedrogen en haar re-integratie belemmerd zou hebben.

Cliënte werkt door de weeks als kapster in loondienst. Helaas kampt cliënte al lange tijd met RSI aan haar beide polsen, waardoor zij het kappersvak niet kon uitoefenen en door de bedrijfsarts voorlopig 100% arbeidsongeschikt werd verklaard voor het uitvoeren van het kappersvak. Echter is cliënte wel haar vrijwilligerswerk blijven uitvoeren als badjuf in een zwembad in de regio. Toen haar werkgever daar lucht van kreeg, heeft hij cliënte op staande voet ontslagen. De werkgever meende dat cliënte had moeten vertellen dat zij ook als badjuf werkte en dat gedurende haar arbeidsongeschiktheid nog steeds deed. Door dat niet te doen, en door te blijven volhouden dat zij voorlopig 100% arbeidsongeschikt zou zijn voor het kappersvak terwijl ze wel in het zwembad kon werken, meende de werkgever dat cliënte bedrog had gepleegd.

De Rechtbank dacht daar gelukkig anders over. De Rechtbank oordeelde dat het aan de medische deskundigen is om te bepalen of cliënte écht last heeft van RSI. Nu de bedrijfsarts én de huisarts van cliënte deze diagnose konden bevestigen, was daarmee de kous af voor wat betreft het voorwenden van haar arbeidsongeschiktheid. Ook is de re-integratie van cliënte als kapster niet belemmerd door het vrijwilligerswerk als badjuf. Ten aanzien van het bedrog achtte de Rechtbank niet aannemelijk dat cliënte opzettelijk zou hebben gelogen over haar vrijwilligerswerk in het zwembad; juist omdat ze dit al jaren deed zou ze hier desgevraagd niet over liegen. Omdat het echter niet aannemelijk was dát de werkgever naar de werkzaamheden van cliënte in het zwembad gevraagd zou hebben, had het in de weg van de werkgever gelegen om bijvoorbeeld eerst een loonstop of opschorting van loon toe te passen alvorens tot ontslag op staande voet over te gaan. Cliënte is dan ook tot op heden nog steeds in dienst bij de kapsalon.

Heeft u ook een probleem met uw werkgever?

De advocaten van Dudink & Starink Advocaten staan u hierin graag bij.

Inez Thieme/advocaat

Rechter tikt RDW op de vingers in haar ‘jacht’ naar Landrover en Range Rover rijders!

Rechter tikt RDW op de vingers in haar ‘jacht’ naar Landrover en Range Rover rijders!

Aangezien zich meerdere mensen bij mij hebben gemeld met vergelijkbare problemen met de RDW, is het misschien goed om nog te vertellen dat deze zaak goed is afgelopen.

Enige tijd geleden schreef ik dat de RDW de eigenaar van een oldtimer van het merk Landrover, beschuldigde van fraude en een zogenaamd PAT onderzoek opstartte. Een onderzoek door het Permanente Auto Team van de RDW en Politie.

Dit kwam omdat een medewerker van de RDW de auto tijdens een keuring ‘te mooi’ had gevonden. Je kunt het bijna niet verzinnen, maar de eigenaar zat met de gebakken peren en was maanden zijn kenteken kwijt. De man had net zijn auto voor veel geld minutieus gerestaureerd.

Het betrof hier een volledig gedocumenteerde restauratie met meerdere taxatierapporten, die ook nog aan de bewuste RDW medewerker waren getoond. Het mocht allemaal niet baten.

Het PAT team van de RDW en politie gaven echter aan dat door het verwijderen van het type plaatje niet meer met zekerheid was vast te stellen of het typeplaatje op de carrosserie – nog – van dezelfde auto afkomstig was. Begrijpt u het nog? Het is daarmee volstrekt onduidelijk wie in dit PAT team nu eigenlijk wat onderzoekt! Zeker nu de politie geen proces-verbaal opmaakt en de eigenaar niet bij het onderzoek mag zijn!

Zoals eerder aangegeven, zegt het typeplaatje namelijk helemaal niets over het kenteken van de auto, omdat het chassisnummer gewoon op het chassis is ingeslagen en alleen dit nummer op het kenteken wordt genoemd ter identificatie.

Ook de bestuursrechter hoorde het verhaal van de RDW met verbazing aan en verklaarde het beroep vervolgens gegrond. De eigenaar van de auto met het bewuste typeplaatje kan in ieder geval weer van zijn auto genieten.

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat

Binnenlopen bij het Juridisch Loket blijft toch mogelijk

Binnenlopen bij het Juridisch Loket blijft toch mogelijk

Het leek er even op dat het niet meer mogelijk zou zijn om bij het Juridisch Loket binnen te lopen voor gratis juridisch advies. De dertig Nederlandse vestigingen van het Juridisch Loket zouden slechts nog op afspraak of per telefoon bereikbaar zijn.

Gisteren bereikte ons het bericht dat na een uitvoerig debat in de Tweede Kamer, toch de noodzaak is gebleken om de balie van het Juridisch Loket open te houden voor inlopers. Wel zal men niet meer zomaar op ieder willekeurig moment bij het Juridisch Loket kunnen binnenwandelen; bij de grote loketten vindt twee keer in de week een inloopspreekuur plaats, en bij de twintig kleinere loketten komt een wekelijks inloopspreekuur.

Heeft u een probleem waarvoor u sowieso een advocaat nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding? Of heeft u een dagvaarding ontvangen? Dan is het niet nodig langs het Juridisch Loket te gaan voor juridisch advies, maar kunt u zich rechtstreeks tot ons wenden. Wel ontvangt u via het Juridisch Loket – voor het geval u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand – korting op de eigen bijdrage. Wij vragen u dan na het gesprek met ons om even telefonisch contact op te nemen met het Juridisch Loket. Ook in overige gevallen komt het vaak voor dat het  Juridisch Loket u doorverwijst naar een van onze advocaten.

Overigens houdt Dudink & Starink Advocaten eveneens een gratis inloopspreekuur en wel op maandagochtend van 09:00 tot 10:00 en op donderdagmiddag van 17:00 tot 18:00. Hier bent u uiteraard ook van harte welkom.

Inez Thieme, advocaat

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht: een waardig einde?

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht: een waardig einde?

Regelmatig wenden cliënten zich tot ons met problemen met de werkgever. De verstandhouding met de werkgever is niet goed, de werkgever is ontevreden, het re-integratie traject na ziekte verloopt niet voorspoedig, cliënt wordt ten onrechte een verwijt van diefstal gemaakt, en ga zo maar door. In sommige van deze gevallen wenst de werkgever een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst, en vindt werknemer dat eigenlijk ook wel goed.

Het loont dan om met de werkgever een vaststellingsovereenkomst te sluiten ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Op die manier wordt een vervelende, kostbare en langdurige ontslagprocedure voorkomen. Bovendien valt dan mogelijk nog met de werkgever te onderhandelen over een ontslagvergoeding, bijvoorbeeld wanneer de werknemer al jarenlang in dienst is.

Maar let op! Het is van groot belang dat u – geen – vaststellingsovereenkomst ondertekent waaruit zou kunnen blijken dat u als werknemer een verwijt kan worden gemaakt voor wat betreft het einde van de arbeidsovereenkomst. Indien u een dergelijk verwijt kan worden gemaakt, dan kunt u een “benadelingshandeling” hebben gepleegd, waardoor u niet in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een WW-, Ziektewet- of WIA-uitkering na het einde van uw dienstverband. Het is dan ook belangrijk om de door de werkgever voorgestelde vaststellingsovereenkomst zorgvuldig te laten controleren, om zeker te zijn van een waardig einde van uw arbeidsovereenkomst.

Dudink & Starink Advocaten voorziet u hierin graag van advies. U kunt daarvoor contact opnemen met mr. Beckers of mr. Thieme.

Advocaat Ralph Beckers en Inez Thieme zijn specialisten Arbeidsrecht

LET OP: VALSE KVK-MAIL IN OMLOOP!

LET OP: VALSE KVK-MAIL IN OMLOOP!

Op de site van de Kamer van Koophandel worden ondernemers gewaarschuwd voor valse e‑mailberichten afkomstig van het e-mailadres “kvk@gmail.com”. De inhoud van het valse e‑mailbericht is als volgt:

————————-

“Mijn naam is ……………., representatieve van de afdeling auteursrechten Kamer van Koop Handel.

Volgens de auteurswet BWBR0001886 artikel 10, hebben wij waargenomen dat u de auteurs rechten van de lay-out van deze website heeft geschonden door er valse copyright op te plaatsen.

Wij verwachten dat u dit zo spoedig mogelijk uit de content van uw website verwijdert en/of toestemming aan de auteur verzoekt. Zo niet, zullen er consequenties aan u en de website worden gesteld door de Nederlandse overheid te informeren. Zie Wetboek van Strafrecht – Artikel 31.

Met vriendelijke groet”

————————-

Echte berichten van de Kamer van Koophandel worden altijd verstuurd vanaf een adres dat eindigend op “@kvk.nl”. Deze gmail.com-berichten zijn dus NIET afkomstig van de KvK.

U bent gewaarschuwd!

Jan Willem Hijnen/advocaat